آدرس : بابل - کمربندی امیرکلا
روبروی نمایندگی ایران خودرو
شرکت ویانا آفرین بابل